Meer geld voor optimaliseren onderwijs palliatieve zorg

September 27, 2019
548 keer bekeken 0 comments

ZonMw verlengt haar subsidie met twee jaar aan het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ).

Als gevolg van de vergrijzing en verbeterde behandelingen leven patiënten met een ongeneeslijke ziekte steeds langer. Door palliatieve zorg eerder met ongeneeslijke zieken te bespreken kan de zorg beter aangesloten worden op de mens achter de patiënt. Zowel de kwaliteit van leven als de kwaliteit van behandeling wordt daarmee verhoogd. Goede palliatieve zorg kan je leren. De verbetering begint bij het optimaliseren van het onderwijs over palliatieve zorg. Dat is waar O²PZ zich hard voor maakt.

Marijke Dericks-Issing programmamanager O²PZ: ‘Het afgelopen jaar is een goede basis gelegd om in de komende twee jaar het onderwijs over palliatieve zorg verder te optimaliseren. We zijn dan ook blij met de verlenging van de subsidie!’ Door de optimalisatieslag zijn zorgprofessionals beter voorbereid op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en wordt de kwaliteit van leven en behandeling vergroot voor de patiënt. Het gaat vaak om kleine aanpassing zoals het uitstellen van een chemokuur, zodat de patiënt kan genieten van het huwelijk van haar dochter.’

Binnen het programma O²PZ  werken ruim 50 mensen hard om de optimalisatieslag in het onderwijs over palliatieve zorg te maken binnen het mbo, hbo en wo. Naast dat het programma zich richt op het initiële onderwijs is er binnen het programma ruimschoots aandacht voor het optimaliseren van bij- en nascholingen en  functiegerichte opleidingen. Marijke Dericks-Issing: ‘Er zijn nog te veel zorgprofessionals die denken dat palliatieve zorg gaat om de terminale fase, terwijl het veel meer is dan dat. Het gaat namelijk niet alleen om het medische aspect, maar juist om de zorgvrager in zijn geheel op zowel fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Daarom is het belangrijk om op tijd het gesprek met de zorgvrager aan te gaan over kwaliteit van leven en wat hij of zij belangrijk vindt. En nee, er hoeft geen volledig nieuw lespakket te komen, het bestaande hoeft slechts geoptimaliseerd te worden’.
 
Er is al veel werk gedaan op dit vlak, maar het is nog erg versnipperd. Neem bijvoorbeeld het programma PASEMECO en rapport basiscompetenties palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen (Consortium zuidoost Brabant en Limburg). O2PZ heeft de ambitie om de bestaande programma’s bij elkaar te brengen om zo palliatieve zorg veel explicieter en duidelijker als leerlijn op te nemen in het zorgonderwijs. Marijke Dericks-Issing: ‘Iedereen voorziet welke maatschappelijke veranderingen op ons af komen. Het is NU tijd om studenten voor te bereiden met de juiste competenties’.
 
O²PZ startte op 1 oktober 2018 na honorering van de subsidie aanvraag bij ZonMw. De aanloop begon in 2016 met het uitvoeren van de Kennissynthese Onderwijs en Palliatieve Zorg door de VUmc Academie. Deze voortvloeide voort in een rapport welke in 2017 werd gepresenteerd. VUmc Academie is penvoerder.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen O²PZ ? Meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief!

Inschrijven nieuwsbrief

Comment

Twitter

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings