Is reanimatie van het reguliere onderwijs nodig?

November 21, 2019
885 keer bekeken 0 comments

Ja! Helpt uw mbo-opleiding mee?

Waar patiënten decennia geleden weinig behandelmogelijkheden hadden, zien we op de dag van vandaag dat er veel meer mogelijkheden zijn om patiënten met een ongeneeslijke ‘ziekte’ toch een goede kwaliteit van leven te bieden. Patiënten leven daardoor langer. Hierdoor vindt een verschuiving van de werkzaamheden plaats van cure naar care. Dit vergt andere vaardigheden van de zorgprofessionals. Het opleiden van studenten zal op deze trend in moeten spelen.

De focus verschuift
Waar voorheen de focus lag op het zorgaanbod, wordt nu steeds duidelijker de aandacht gevestigd op de daadwerkelijke zorgvraag. Een verschuiving van aanbod-gestuurde zorg naar vraag-gestuurde zorg. Deze verschuiving wordt ingegeven door enerzijds meer behandelmogelijkheden waardoor patiënten langer kunnen leven, en anderzijds door meer participatie, meer samenwerking tussen patiënt, mantelzorgers en professionals.

Palliatieve zorg behoefte groeit
Palliatieve zorg, mijns inziens gewoon een aspect van reguliere zorg, wordt hierdoor steeds belangrijker. Bij palliatieve zorg gaat het om afstemming van zorg bij patiënten die niet meer kunnen genezen. Dit afstemmen gebeurt door open-minded in gesprek te gaan met de patiënt en diens mantelzorger en op basis van persoonlijke wensen en mogelijkheden de beste zorg te bieden dan wel te organiseren. 

Dit vraagt om verdieping van het mbo-onderwijs
De kennis, vaardigheden en attitude die nodig zijn om palliatieve zorg te verlenen, zijn niet nieuw maar vormen een verdieping op datgene dat reeds is opgenomen in de verschillende curricula. Voor het mbo-onderwijs geldt dat in de huidige kwalificatiedossiers beperkt aandacht wordt geschonken aan het thema palliatieve zorg. Ik ben van mening dat, gezien de huidige verwachtingen van patiënten, mantelzorgers en zorgorganisaties, hier aanpassingen in gedaan kunnen worden. Vanuit het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) ben ik als projectleider bezig met het definiëren en voorstellen van aanpassingen in de Kwalificatiedossiers voor verzorgenden en verpleegkundigen. Om het mbo-zorgonderwijs aan te laten sluiten op de maatschappelijke trends. 

Oproep!
Bent u werkzaam in het mbo-zorgonderwijs en wilt u een bijdrage leveren? Dan kom ik graag met u in contact!

Meld uw mbo aan en stuur een e-mail
 

Gerard Castermans
Garard Castermans is als projectleider van kernproject A-mbo verbonden aan O²PZ. Hij heeft ervaring opgedaan bij verschillende zorginstellingen en zorgopleidingen in heel Nederland. Hij heeft ruime ervaring met het uistippelen van nieuw beleid, het ondersteunen van verandering en het optimaliseren van onderwijs. Gerard is directeur van ZorgSense.

Comment

Twitter

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings