‘Zonder hulp van de mbo’s redden we het niet’

February 10, 2020
570 keer bekeken 0 comments

O²PZ maakt zich hard voor optimalisatie van het onderwijs over palliatieve zorg, zodat de kennis van zorgprofessionals beter aansluit bij de praktijk. Belangrijke gesprekspartners voor O²PZ zijn de mbo’s, hbo’s en wo's (+).

Kernprojectleider-mbo, Gerard Castermans, verzorgde onlangs een bijeenkomst voor het mbo, waar veel positieve reacties werden verzameld.

Gerard Castermans is als projectleider verantwoordelijk voor het optimaliseren van het onderwijsaanbod over palliatieve zorg binnen de basiscurricula van het mbo niveau 2 t/m 4. Zijn doel: iedere afstudeerder, onafhankelijk van de onderwijslocatie, leert in de opleiding eerder het moment te herkennen om palliatieve zorg bespreekbaar te maken. Maar ook om de dialoog hierover met meer kennis en vertrouwen tegemoet te treden. ‘We zijn nu een jaar bezig’, vertelt Gerard Castermans. ‘Het loopt goed, maar de scholen moeten uiteindelijk zelf het verschil maken. Ons doel is om bij elk ROC een gesprekspartner te hebben. Door de samenwerking met de zorgopleidingen kan ons programma succesvol afgerond worden en neemt de versnippering af in onderwijslandschap van palliatieve zorg.’

Palliatieve zorg ‘verstopt’

Tijdens de bijeenkomst was iedereen het erover eens dat er meer aandacht voor palliatieve zorg in het curriculum moet komen. ‘Palliatieve zorg is vaak wel aanwezig in het curriculum, maar nog ‘verstopt’. Het kan en moet veel explicieter en duidelijker als leerlijn worden opgenomen, waarbij ook ruimte is voor opbouw in complexiteit. Iedereen voorziet welke maatschappelijke veranderingen op ons af komen, het is daarom nu tijd om studenten voor te bereiden met de juiste competenties.’

Gerard werkt met zijn team aan het formuleren van een onderwijsraamwerk 2.0, welke de mbo’s kunnen gebruiken als meetlat. Hoe verhoudt zich het bestaande onderwijs over palliatieve zorg tot het wenselijke? Ook werkt hij aan één uniform keuzedeel. ‘Tijdens de bijeenkomst kregen we veel positieve reacties op de samenwerking op dit vlak. Ook van ROC’s die al met de ontwikkeling van een keuzedeel bezig waren. Zij stoppen nu met die ontwikkeling en wachten op O2PZ. Daar ben ik blij mee, want het is onzinnig om allemaal tegelijk het wiel te gaan uitvinden. We streven ernaar dat iedere student van Den Helder tot Maastricht straks met dezelfde kennis naar buiten loopt.’

Contactpersonen mbo vormen klankbord

‘Ik wil mensen face-to-face spreken en verbinding leggen. Ook de onderlinge verbinding en kennisuitwisseling tussen mbo’s is waardevol. Dat was ook het doel van de bijeenkomst. Samenwerking is nodig voor een succesvolle optimalisatieslag van het onderwijs over palliatieve zorg. Ik doe dan ook een dringede oproep aan alle mbo’s die nog niet zijn aangesloten.

Vind je onderwijs over palliatieve zorg ook belangrijk en vind je dat optimalisatie noodzakelijk is, bekijk dan hier de vacature of neem dan contact op met Gerard Castermans via 06-48475815 of O2PZ@VUmc.nl.’ Direct aanmelden kan ook.

Meld je aan

Added files

Comment

Twitter

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings