Opnieuw bewijs; aandacht voor palliatieve zorg in het onderwijs is noodzakelijk!

February 27, 2020
739 keer bekeken 0 comments

Nog onvoldoende bewustzijn dat palliatieve zorg ver vóór de laatste levensfase begint.

In het artikel Toekomstige artsen beter voorbereiden op levenseindezorg (NTvG) roepen de auteurs op ‘ervoor te zorgen dat jonge artsen goede levenseindezorg kunnen verlenen, onder meer door dit te verankeren in de medische curricula.’ De auteurs hebben het gebrek aan onderwijs over palliatieve zorg zelf in de praktijk ervaren en met hun onderzoek bewezen dat het onderwijs hierover onvoldoende is. Van zulke oproepen worden wij, als O²PZ, erg enthousiast. Wel vinden we het jammer dat de oproep alleen gericht is op de laatste levensfase, terwijl het erg belangrijk is dat palliatieve zorg wordt verleend voor de laatste, terminale, levensfase.


Figuur 1 Palliatieve zorg start vóór de stervensfase

Mensen worden ouder en ongeneeslijke ziektes worden meer chronisch. Door het gesprek over palliatieve zorg met ongeneeslijk zieken en oudere kwetsbare mensen ruim voor de laatste levensfase aan te gaan, kan de zorg beter aangesloten worden op de wensen en behoeften van de mens achter de patiënt. Zowel de kwaliteit van leven als de kwaliteit van de behandeling wordt daarmee verhoogd. Net als de auteurs van dit artikel concludeerden wij in 2016 dat er onvoldoende aandacht is voor palliatieve zorg in het onderwijs. Dit geldt voor zorgprofessionals op alle niveaus (mbo, hbo en wo(+)). Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat zij de dialoog over palliatieve zorg met voldoende kennis, vaardigheden en vertrouwen aan kunnen gaan en ze niet afhankelijk zijn van enkel ervaring en persoonlijke vaardigheden.

Comment

Twitter

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings