‘Belangrijke stappen gezet: programma kan ook nu doorgaan’

April 04, 2020
404 keer bekeken 0 comments

O²PZ biedt subsidieverstrekker ZonMw achtwekelijks een rapportage aan over de voortgang van het programma. Vanaf nu zullen wij u informeren over de voortgang van het programma via interviews met Marijke Dericks-Issing.

In de periode tussen 21 januari - 16 maart is onder meer het concept Interprofessioneel Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0 gereed gemaakt en voorgelegd aan verschillende experts. Het ontwerp van O²PZ digitaal is in een vergevorderd stadium en de onderwijsknooppunten krijgen steeds meer vorm.

Interprofessioneel samenwerken centraal in Onderwijsraamwerk 2.0
Marijke is enthousiast over de afgelopen periode. ‘Het programma zat de afgelopen maanden in een stroomversnelling. Vooral met het Onderwijsraamwerk 2.0 zijn grote stappen gezet. We hebben feedback ontvangen van de verschillende experts die we kunnen implementeren. Helaas moeten we nu door de coronacrisis wat creatiever worden in het verzamelen van feedback, maar ook dat is weer een mooie uitdaging. De komende acht weken gaan we aan de slag om het Onderwijsraamwerk 2.0 af te ronden met de input van de experts en het digitaal beschikbaar maken ervan. Waar het raamwerk 1.0 vooral focust op wat je per niveau moet kennen en kunnen, willen we met 2.0 veel meer laten zien welke taken interprofessioneel zijn. Dat is een groot pluspunt.’

Losse initiatieven samenbrengen
‘Een andere mooie ontwikkeling is dat er steeds meer samenhang ontstaat tussen de projecten onderling. Nu het Onderwijsraamwerk 2.0 bijna klaar is, kunnen we gaan kijken welke tools daarbij horen. De realisatie van de toolbox komt hierdoor ook in een stroomversnelling. Edupal en Pasemeco hebben al een toolbox. We gaan onze krachten bundelen en samenwerken om tot één toolbox te komen. 
Ook bundelen we onze krachten met Palliaweb. Ons doel is onze platforms samen te voegen, zodat er ook wat dat betreft een aanspreekpunt ontstaat.’ 

Contact gelegd met alle hbo’s, mbo’s kunnen zich nog aanmelden
‘We zijn ook heel blij met alle hbo’s die zich bij ons hebben aangesloten. De werkgroep hbo is inmiddels ingericht. Bij de mbo’s bleef het aantal contactpersonen een tijdje laag, maar onze campagne heeft gelukkig extra contactpersonen opgeleverd. Wel roepen we mbo’s nog steeds op zich te melden, want het liefst hebben we ook alle mbo’s in ons netwerk.’

De komende acht weken
De coronacrisis zal de komende fase van het project wel wat bemoeilijken. ‘Dat hebben we de afgelopen weken al gemerkt’, zegt Marijke. ‘Alle bijeenkomsten en workshops zijn afgelast en dat is een punt waar we nu een oplossing voor moeten zoeken. Gelukkig kunnen we ook veel realiseren via digitale kanalen en kunnen we veel voorbereidingen treffen die op een later moment verder ingevuld kunnen worden. Sommige acties halen we waarschijnlijk naar voren, andere activiteiten zullen gepauzeerd worden. Op deze manier proberen we op volle kracht vooruit te stomen.’
 

Comment

Twitter

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings