Leestips

April 23, 2020
846 keer bekeken 0 comments

Onverwacht is palliatieve zorg in de spotlights komen te staan en wordt de zorg op grote schaal geconfronteerd met dit type zorg. Helaas zijn lang niet alle zorgverleners geschoold op dit gebied.

Om hen te helpen in deze crisis, worden tal van tools ontwikkeld en artikelen geschreven. Hieronder treft u een aantal van deze artikelen aan.

Ethische vraagstukken in relatie tot het coronavirus

Met welke ethische vraagstukken krijgt u als professional te maken tijdens deze coronacrisis? En wat doet u daar vervolgens mee? Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Bioethiek vindt u inspiratie en tips om met deze dilemma’s om te gaan, samengesteld door ethici van de zeven UMC’s. Lees meer

In gesprek gaan over zingeving | Een online leerwerkplek

Door corona vervallen momenteel bijeenkomsten en trainingen. Zo ook trainingen op het gebied van zingeving. Consortium Ligare heeft daarom een online leerwerkplek ingericht over zingeving. Lees meer

Coronadossier op NTvG

Het aantal artikelen over COVID-19 groeit snel. Het coronadossier van het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) geeft een goed overzicht. Het bevat alle NTvG-publicaties over COVID-19: van de eerste melding tot de nieuwste inzichten in de behandeling en de aanpak van de pandemie. Bekijk het overzicht

Comment

Twitter

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings