Gezocht: leden screeningscommissie

05-10-2020
428 keer bekeken 0 reacties

9 uur per maand | Voor de nieuw op te starten screeningscommissie zoekt O²PZ leden. De screeningscommissie beoordeelt het lesmaterialen en scholingen over palliatieve zorg die in de toekomst gepubliceerd worden op ons platform.

Organisatie
Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) werkt aan het optimaliseren van het onderwijs over palliatieve zorg voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Dat is nodig, omdat te vaak de behandeling van de ziekte in plaats van de mens centraal staat in de opleidingen. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven onvoldoende geborgd. Het doel van het programma is om de expertise van zorgverleners op het gebied van palliatieve zorg te vergroten. Dit begint bij onderwijs.

O²PZ werkt samen met Palliaweb aan een doorontwikkeld digitaal platform om:

 • Zorgprofessionals te helpen hun competenties op het gebied van palliatieve zorg verder te ontwikkelen.
 • Docenten/opleiders van alle onderwijsinstellingen met opleidingen voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen bij het optimaliseren van het onderwijs over palliatieve zorg.

Op het platform komt een digitale catalogus met bij- en nascholingen, een toolbox met lesmateriaal en het Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0. De kwaliteit van deze producten is een belangrijke indicator voor het succes van onze missie. Voor het bewaken van die kwaliteit wordt een commissie samengesteld. 

Dit gaat u doen

 • Toetsen van de kwaliteit van nieuw aangeleverd lesmateriaal voor initiële opleidingen, bij- en nascholingen en functiegerichte opleidingen, aan de hand van opgestelde kwaliteitscriteria. Deze toetsing doe je in koppels.
 • Bewaken van de kwaliteit van het huidige aanbod van onderwijsmateriaal op het digitale platform. 
 • Monitoren van nieuwe ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg die gevolgen hebben voor de inhoud van het digitale platform.
 • Besluiten met andere commissieleden over het op te nemen lesmateriaal in de toolbox en scholingen in catalogus.

Deze ervaring brengt u mee

 • U hebt brede en gespecialiseerde kennis van palliatieve zorg.
 • U houdt ontwikkelingen in palliatieve zorg nauwlettend in de gaten.
 • U bent didactisch onderlegd en hebt aantoonbare didactische kwaliteiten, bijvoorbeeld blijkend uit een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid.
 • U bent in staat om snel en duidelijk feedback te geven. 
 • U hebt affiniteit met mbo/hbo/wo(+) onderwijs.

Meer over de screeningscommissie 
De commissie

 • start op 1 december 2020;
 • bestaat uit zes leden;
 • vertegenwoordigt de verschillende onderwijsniveaus (mbo, hbo en wo (+));
 • wordt ondersteund door een secretariaat dat onder andere aanvragen in ontvangst neemt, uitzet bij leden van de screeningscommissie en uitkomsten naar de aanvrager communiceert;
 • komt één keer per jaar bij elkaar en werkt verder vanaf de eigen werkplek met onlinebijeenkomsten (1x per kwartaal);
 • -leden besteden gemiddeld negen uur per maand aan de werkzaamheden, verspreid over alle werkweken, om aanvragen op tijd te kunnen beoordelen;
 • ontvangt een onkostenvergoeding;
 • heeft een zittingsduur van maximaal vier jaar. 

Geïnteresseerd? We ontvangen je motivatie en CV graag uiterlijk 4 november op O2PZ@amsterdamumc.nl.

Vragen? Stuur een mail naar O2PZ@amsterdamumc.nl

Reageren

Twitter

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen