Kick-off bijeenkomst O²PZ

20-12-2018
187 keer bekeken 0 reacties

Op 1 oktober 2018 is het landelijk programma O²PZ, Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg, officieel van start gegaan, maar op 18 december werd het symbolische startsein van het programma gegeven in een zogenaamde kick off met alle betrokkenen bij het programma.

Invulling programma

De bemensing van het programma is voor het grootste gedeelte ingevuld. Marijke Dericks is programma manager en lid van de stuurgroep O²PZ. Zij wordt geadviseerd door projectadviseurs Jojanneke Thiesen en Ingena Visser en ondersteund door Beau Blokker. Peter Steltman is voorzitter van de kwaliteitswerkgroep, waarin een divers palet is vertegenwoordigd uit het veld. Voor de vier zogenaamde kernprojecten zijn de volgende projectleiders beschikbaar gevonden:

  • Kernproject A: Borging van onderwijs palliatieve zorg in MBOP, HBO en WO (+)
     - Deelproject MBO: Gerard Castermans
     - Deelproject HBO: Myrna Pelgrum en Ingrid van Zuilekom
     - Deelproject WO: Hanneke Meeusen
  • Kernproject B: ontwikkeling van een framework voor bij- en nascholing palliatieve zorg: Wim Jansen
  • Kernproject C: inrichting en implementatie van het regiemodel O²PZ: Hanneke Meeusen
  • Kernproject D: vergroten van de zichtbaarheid voor O²PZ: Maddy Bergsma

O²PZ-award

Om individuele betrokkenen te bedanken voor hun inspanningen en om te stimuleren een goede bijdrage te leveren aan dit programma, is de O²PZ-award in het leven geroepen. De eerste werd uitgereikt aan Wim Jansen, die vanaf het begin betrokken is geweest bij het programma en een grote bijdrage heeft geleverd aan het verbinden van meerdere initiatieven van onderwijs en opleiden palliatieve zorg.

Van start

Met het aanstellen van de projectleiders voor de verschillende kern- en deelprojecten die het programma behelst, kan daadwerkelijk begonnen worden met het programma O²PZ om te zorgen dat palliatieve zorg verankerd wordt in de curricula van het medisch onderwijs en bij medische opleidingen op alle niveaus.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...