Over O²PZ

Goede palliatieve zorgverlening stárt bij goed onderwijs over palliatieve zorg aan álle zorgverleners, van verzorgende en verpleegkundige tot medisch specialist. Dáár zet programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) zich sinds 2019 voor in.

Uit de Kennissynthese Onderwijs palliatieve zorg (2016) bleek dat palliatieve zorg geen standaardonderdeel is van het zorgonderwijs. Dit is volgens O²PZ té vrijblijvend, vooral in een tijd van vergrijzing waarbij veel ongeneeslijke ziektes chronisch worden en palliatieve zorg een (langdurige!) belangrijke rol speelt.

Gezamenlijk zoeken we naar mogelijkheden om in de toekomst palliatieve zorg in het zorgonderwijs een vanzelfsprekendheid te laten worden.

Zodat alle zorgverleners minimaal basiskennis hebben over palliatieve zorgverlening en daarin multidisciplinair kunnen samenwerken.

Want palliatieve zorg, dat kun je leren!

 

Meer weten >>
 

Leestip

 

Wat is er tijdens twee O²PZ-programma´s met onderwijs palliatieve zorg bereikt?

Klik voor het O²PZ magazine >>

Beter onderwijs over palliatieve zorg

In het huidige onderwijs komt palliatieve zorg nog onvoldoende aan bod. Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) brengt hier verandering in. Met als doel dat iedere zorgverlener, van verpleegkundige tot arts, over de juiste competenties beschikt om kwalitatief goede palliatieve zorg te verlenen.

 

 

 

Nieuws

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"178217"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"5000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Blijf op de hoogte

Aansluitend op het OWR 2.0 is het addendum gelanceerd voor de opleidingen VVO, MANP en PA

Addendum

Inspiratie over ervaringsleren

Gebruik als zorgdocent de toolkit ervaringsleren voor in het onderwijs.

Toolkit

 


 

Cookie-instellingen