Submenu

Oprichting NVMO-werkgroep Palliatieve zorg binnen zorgonderwijs is mijlpaal in medisch onderwijs

Betty van Wijngaarden 15-02-2024
232 keer bekeken 0 reacties

In januari vond de allereerste bijeenkomst van NVMO-werkgroep Palliatieve zorg binnen het zorgonderwijs plaats. Hierdoor weten kartrekkers palliatieve zorg uit het medisch onderwijs elkaar nu op structurele wijze te vinden om elkaar te inspireren en het onderwijs te optimaliseren.

Afgelopen 18 januari was de eerste bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO)-werkgroep Palliatieve zorg binnen het zorgonderwijs. Deze gebeurtenis markeert een belangrijke ontwikkeling waarbij de kartrekkers palliatieve zorg uit het medisch onderwijs elkaar nu op structurele wijze weten te vinden om elkaar te inspireren en het onderwijs te optimaliseren.

Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) heeft in samenwerking met anderen de oprichting van deze werkgroep gefaciliteerd.

NVMO-werkgroep Palliatieve zorg binnen het zorgonderwijs

Op dit moment zijn alle medische faculteiten bezig met het implementeren en optimaliseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs over palliatieve zorg in het curriculum. Dit omvat onder andere communicatievaardigheden, palliatief redeneren, kennis over symptoommanagement, en een bredere paradigmashift waarbij palliatieve zorg een integraal onderdeel vormt van het werk van toekomstige (basis)artsen. Ook binnen de verpleegkundige opleidingen groeit de aandacht voor dit onderwerp en wordt gekeken naar de integratie ervan in het praktijkgerichte onderwijs.

Doelen van de werkgroep

  • Inspiratie bieden aan docenten en onderwijsontwikkelaars voor de implementatie van palliatieve zorg in het curriculum.
  • Faciliteren van docentprofessionaliteit in het onderwijzen van palliatieve zorg.
  • Interprofessionele vormgeving van het onderwijs over palliatieve zorg, die samenwerking tussen verschillende disciplines stimuleert.
  • Bijdragen aan een paradigmashift betreffende ziekte en gezondheid, het bespreekbaar maken van sterfelijkheid, en het bevorderen van de tevredenheid van zorgverleners.

Voorgenomen activiteiten van de werkgroep

  • Drie themamiddagen per jaar, waarvan twee zelfstandig en één in samenwerking met een andere NVMO-werkgroep.
  • Jaarlijkse bijdrage aan het NVMO-congres.
  • Publicatie van onderzoek naar onderwijs over palliatieve zorg.
  • Deelname aan internationale congressen en symposia.
  • Samenwerking met vergelijkbare (internationale) werkgroepen.

De bijeenkomsten van de werkgroep staan open voor alle NVMO-leden die geïnteresseerd zijn in onderwijs over palliatieve zorg en de implementatie ervan in het (para)medisch (praktijk)onderwijs. De NVMO-werkgroep bestaat uit een kerngroep met leden vanuit verschillende faculteiten en disciplines. De groep wordt voorgezeten door Juliette Parlevliet; vicevoorzitters zijn Chantal Hensens en Marieke van den Brand. Josefien de Bruin ondersteunt de opstart van deze werkgroep vanuit O²PZ.NVMO

 

 

Enthousiaste zorgprofessionals met hart voor het onderwijs palliatieve zorg zijn van harte welkom om zich aan te melden. Voor meer info over de NVMO-werkgroep, zie Palliatieve zorg binnen het zorgonderwijs · NVMO Palliatieve zorg binnen het zorgonderwijs · NVMO

 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen