VOORBIJ DE GENERALIST - HELDERHEID OVER SPECIALISTE EXPERTISE

Het project Voorbij de generalist, onder leiding van Suzanne Metselaar en Ingrid van Zuilekom richt zich op de doorontwikkeling en implementatie van het  Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 voor zorgverleners met specialistische kennis van palliatieve zorg. Het huidige raamwerk is geschreven voor de generalistische opleidingen in het mbo, hbo en wo. Met deze vervolgsubsidie focust het programma zich op de beschrijving van die van de specialist/expert palliatieve zorg.

Activiteiten bestaan uit het inventariseren van wat er nationaal en internationaal al is beschreven en ontwikkeld. Hiervoor gaan de projectleiders met zoveel mogelijk relevante stakeholders aan tafel, zodat zij alle perspectieven kunnen samenbrengen. Op basis hiervan formuleert het deelproject een aanvullend deel op het  Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 en een beschrijving van de samenhang met generalistische delen uit het raamwerk. 

Wil jij ook meepraten? Stuur dan een mail naar een van de projectleiders

Cookie-instellingen