Submenu

Delphi-studie over specialistische deskundigheid in palliatieve zorg: een update!

Betty van Wijngaarden 01-06-2023
1591 keer bekeken 0 reacties

Het O²PZ-team van project 'Voorbij de specialist' analyseert de resultaten van de 1e ronde van de Delphi-studie. Een belangrijke stap om consensus te verkrijgen onder zorgverleners over wat wordt verstaan onder een ‘specialist’ of ‘expert’ palliatieve zorg. Een update over huidige en vervolgstappen.

Het team van project C 'Voorbij de generalist' heeft met de resultaten van de eerste ronde van de Delphi-studie een belangrijke stap gezet op weg naar het definiëren van specialistische deskundigheid in palliatieve zorg. De Delphi-studie is gericht op het verkrijgen van consensus onder zorgverleners over wat er wordt verstaan onder een ‘specialist’ of ‘expert’ palliatieve zorg.

Respondenten

In deze eerste ronde van de Delphi-studie reageerden 466 zorgverleners op een aantal stellingen. Deze stellingen zijn zorgvuldig opgesteld op basis van eerder onderzoek en input van een adviespanel. De stellingen gingen onder meer over benodigde opleiding, relevante werkervaring en competenties om als specialist of expert in palliatieve zorg te worden erkend. Dit was bedoeld om te peilen of de respondenten het eens of oneens met de stellingen waren, en hoe belangrijk zij de stellingen vonden.

Betrokken deelname

Momenteel vindt de analyse van de uitkomsten plaats. Waarover is men het eens? Welke stellingen moeten nog worden toegevoegd of aangescherpt? Wat vindt men nu écht belangrijk in de bepaling of iemand een specialist dan wel expert is?

Maar liefst 86% van de respondenten heeft aangegeven mee te willen werken aan de tweede schriftelijke ronde van de Delphi-studie. De onderzoekers nemen in de tweede stellingenlijst nieuwe of aangepaste stellingen op en stellingen waarover nog geen consensus is bereikt.

Hoe nu verder?

Door middel van de reacties op deze tweede stellingenlijst zullen de onderzoekers een conceptprofiel opstellen dat beschrijft wat er in Nederland wordt verstaan onder specialistische deskundigheid in palliatieve zorg. Dit profiel zal het uitgangspunt zijn voor de derde ronde van de Delphi-studie: dialoogtafels met zorgverleners van alle niveaus.  

De teamleden van project C zijn verheugd over de actieve deelname en betrokkenheid van zorgverleners. De resultaten van dit onderzoek zullen niet alleen breed gedragen zijn, maar ook dienen als een belangrijk richtinggevend kader voor de verdere professionalisering van specialistische deskundigheid in de palliatieve zorg.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen